Tổng thể quy hoạch Phú Quốc đến năm 2030

Với chủ trương xây dựng đặc khu kinh tế từ những năm 90 của thế kỷ XX và cho đến 15 năm về trước thì Phú Quốc là một trong những khu vực được định hướng phát triển trở thành đặc khu kinh tế – SEZ tại Việt Nam. 

Chủ trương quy hoạch Phú Quốc 2030 xây dựng và tổ chức theo hướng trở thành Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt. Cơ sở để Phú Quốc triển khai phát triển cơ bản nằm trên 3 quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 1197/2005/QĐ-TTG, 633/QĐ-TTG và 868/QĐ-TTG.

Nhà đầu tư bất động sản chắc chắn không thể bỏ qua những thông tin hiện hữu trong bản quy hoạch xây dựng đảo Phú Quốc. Với bài viết này, chúng tôi xin được gửi tới bạn nội dung chi tiết của 3 quyết định số 1197/2005/QĐ-TTG, 633/QĐ-TTG & 868/QĐ-TTG do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

MỤC LỤC

1 – Quy hoạch 1197 Phú Quốc

2 – Quy hoạch 633 Phú Quốc

2.1 – Bản đồ quy hoạch 633

2.2 – Nội dung quy hoạch 633

3 – Quy hoạch 868 Phú Quốc

3.1 – Bản đồ quy hoạch 868

3.2 – Nội dung quy hoạch 868

4 – Thông tin quy hoạch Phú Quốc 2018

Quyết định xây dựng quy hoạch Phú Quốc được gắn với từng thời điểm cụ thể (5 năm – 10 năm), chiến lược phát triển của chính quyền nhà nước trong thời gian đó. Về cơ bản các quyết định (quy hoạch) được kế thừa, sửa đổi và phát triển theo chủ trương nhất quán được nhà nước thống nhất đề ra.

Ấn xem quy hoach mới nhất tại đây : QUY HOẠCH MỚI NHẤT PHÚ QUỐC

1 – Quy hoạch 1197 Phú Quốc

Quyết định 1197 được phê duyệt ngày 09/11/2005 với quy hoạch chung xây dựng Phú Quốc đến năm 2020.

Trong quyết định số 1197/2005/QĐ-TTG, quy hoạch chung của đảo Phú Quốc là trung tâm du lịch sinh thái đảo, biển chất lượng cao của cả nước, khu vực và quốc tế; trung tâm giao lưu, thương mại, dịch vụ của vùng, có vị trí quan trọng về mặt an ninh và quốc phòng.

 | Bạn có thể xem trực tiếp quy hoạch đất đai Phú Quốc tại: Bản đồ quy hoạch Phú Quốc

Nội dung về quy mô dân số, quy mô đất đai, định hướng phát triển từng khu vực, kết cấu hạ tầng – kiến trúc (giao thông, điện nước, môi trường) bạn đọc xem chi tiết ở dưới đây.

Quy hoạch 1197 Phú Quốc
Quy hoạch 1197 Phú Quốc
Quy hoạch 1197 Phú Quốc
Quy hoạch 1197 Phú Quốc
Quy hoạch 1197 Phú Quốc
Quy hoạch 1197 Phú Quốc
Quy hoạch 1197 Phú Quốc
Quy hoạch 1197 Phú Quốc
Quy hoạch 1197 Phú Quốc

2 – Quy hoạch 633 Phú Quốc

Quyết định 633 được phê duyệt ngày 11/05/2010 với quy hoạch chung xây dựng Phú Quốc đến năm 2030.

Trong quyết định số 633/QĐ-TTG, quy hoạch chung của đảo Phú Quốc là khu kinh tế – hành chính đặc biệt, trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí cao cấp quốc gia và quốc tế –  trung tâm tài chính tầm cỡ khu vực. Là đầu mối quan trọng về giao thông vận tải nội vùng và hàng không quốc tế và có vị trí đặc biệt về an ninh và quốc phòng.

2.1 – Bản đồ quy hoạch 633 Phú Quốc

Quy hoạch 633 Phú Quốc

Quy hoạch 633 được thông qua đánh dấu những quyết định cụ thể về “tổ chức triển khai phát triển Phú Quốc trở thành Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt.” Các nhà đầu tư luôn quan tâm đặc biệt đến quyết định số 633 này để nắm rõ thông tin quy hoạch đất đai, quy mô cũng như quy hoạch đường giao thông trên đảo → hỗ trợ đầu tư bất động sản.

Bạn cần kiểm tra đất miễn phí hãy gửi thông tin tại: Kiểm tra quy hoạch đất Phú Quốc

Nội dung về quy mô dân số, quy mô đất đai, định hướng phát triển từng khu vực, kết cấu hạ tầng – kiến trúc (giao thông, điện nước, môi trường) bạn đọc xem chi tiết ở dưới đây.

 | Bạn có thể xem trực tiếp quy hoạch đất đai Phú Quốc mới nhất tại: Bản đồ quy hoạch Phú Quốc

2.2 – Nội dung quy hoạch 633

Quy hoạch 633 Phú Quốc
Quy hoạch 633 Phú Quốc
Quy hoạch 633 Phú Quốc
Quy hoạch 633 Phú Quốc
Quy hoạch 633 Phú Quốc
Quy hoạch 633 Phú Quốc
Quy hoạch 633 Phú Quốc
Quy hoạch 633 Phú Quốc
Quy hoạch 633 Phú Quốc
Quy hoạch 633 Phú Quốc
Quy hoạch 633 Phú Quốc
Quy hoạch 633 Phú Quốc
Quy hoạch 633 Phú Quốc
Quy hoạch 633 Phú Quốc
Quy hoạch 633 Phú Quốc
Quy hoạch 633 Phú Quốc
Quy hoạch 633 Phú Quốc
Quy hoạch 633 Phú Quốc

3 – Quy hoạch 868 Phú Quốc

Quyết định 868 được phê duyệt ngày 17/06/2015 với quy hoạch điều chỉnh cục bộ chung xây dựng Phú Quốc đến năm 2030.

3.1 – Bản đồ quy hoạch 868 Phú Quốc

Bản đồ quy hoạch 868 Phú Quốc

Trong quyết định số 868/QĐ-TTG, nội dung chính là điều chỉnh và bổ sung – sửa đổi các khu du lịch, quy hoạch đất và quy hoạch các tuyến đường.

Nội dung quan trọng trong quy hoạch 868 có thể kể đến là:

  • Bổ sung quy hoạch tuyến cáp treo từ thị trấn An Thới ra đảo Hòn Thơm, xã Hòn Thơm. Chuyển vị trí Khu du lịch, dịch vụ và vui chơi giải trí tổng hợp có casino từ khu đất bãi Đá Chồng, xã Bãi Thơm sang khu du lịch sinh thái Bãi Dài, xã Gành Dầu.
  • Điều chỉnh chức năng sân golf, quy mô 102 ha tại khu đất du lịch sinh thái Cửa Cạn thành đất du lịch sinh thái. Chuyển 142 ha đất nông nghiệp sang đất khu du lịch nghỉ dưỡng, giải trí thể thao tại rạch Vũng Bầu phía Bắc. Bổ sung chuyển đổi 1718 ha đất nông nghiệp 372 ha đất rừng phòng hộ sang đất dịch vụ giải trí phức hợp tại Đồng Cây Sao, Bắc sông Cửa Cạn.

Về quy mô sử dụng đất, trên cơ sở quyết định số 633/QĐ-TTG Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định điều chỉnh theo hướng:

  • Đất du lịch khoảng 4.003 ha
  • Đất khu phức hợp du lịch, dịch vụ dân cư khoảng 3.325 ha
  • Đất lâm nghiệp khoảng 37.430 ha (trong đó có đất rừng phòng hộ khoảng 6.666 ha)
  • Đất nông nghiệp khoảng 3.953 ha (trong đó có đất sản xuất nông nghiệp khoảng 2.719 ha, đất ở nông thôn làng nghề khoảng 1.234 ha)

Bảng thay đổi quy mô sử dụng đất giữa bản 868 và 633

Quy mô sử dụng đất Phú Quốc 2030

3.2 – Nội dung quy hoạch 868

Quy hoạch 868 Phú Quốc
Quy hoạch 868 Phú Quốc
Quy hoạch 868 Phú Quốc

4 – Thông tin quy hoạch Phú Quốc 2018

Ngày 01/02/2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý về nguyên tắc việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc khu vực xã Bãi Thơm.

Tiếp đó, Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Kiên Giang thực hiện việc cập nhật các nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch vào hồ sơ đồ án Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc đến năm 2030, tổ chức quản lý và triển khai thực hiện quy hoạch theo đúng quy định pháp luật về đất đai, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng.

Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu phải kiên quyết xử lý, thu hồi các trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích, kéo dài… Phải đẩy nhanh các dự án giao thông trục chính bắc – nam, đường vòng quanh đảo trên quy mô đã duyệt và khẩn trương xây dựng đề án xây dựng khu hành chính kinh tế đặc biệt Phú Quốc theo hướng thu hút mạnh đầu tư.

Theo đó, phải đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững, hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo tồn di tích lịch sử, văn hóa và bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh, quốc phòng vùng và quốc gia. Từng bước xây dựng trở thành một thành phố biển đảo, trung tâm Phú Quốc và dịch vụ cao cấp, trung tâm khoa học công nghệ của quốc gia và khu vực Đông Nam Á có hệ thống Sân bay quốc tế và Cảng biển quốc tế kết nối với các điểm trong khu vực Đông Nam Á.

Ngày 11/06/2018 thông tư 739/TTG-CN được ban hành – Thủ tướng Chính phú đồng ý về mặt chủ trương cho phép tỉnh Kiên Giang lập phương án quy hoạch đảo Phú Quốc theo định hướng đặc khu kinh tế.

Quy mô sử dụng đất PQ 2030

Với quyết định này, Phú Quốc băng băng tiếp tục triển khai xây dựng theo quy hoạch đã đề ra (quyết định 633 & quyết định 868) để chuẩn bị cho ngày sớm nhất trở thành Đặc khu kinh tế.

Ý kiến bình luận
Các bài viết liên quan

Tin tức sự kiện

The Sol City là khu đô thị lớn bậc nhất tại xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Quy...
PHÁP LÝ DỰ ÁN ĐẤT NỀN: Thủ tục mua bán đất nền không quá dễ cũng không quá khó. Tùy...
PHÁP LÝ VIỆT ÚC VAREA: Pháp lý dự án đất nền thời gian gần đây đang rất được quan tâm...
QUY HOẠCH BẾN LỨC LONG AN: Về việc thông qua đồ án quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/10.000...
Cập nhật thông tin về Tuyến Đường Vành Đai 4 TP.HCM. Có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng đối với...
Với ưu thế về giá đất, quỹ đất phong phú… khu Tây của TP.HCM nổi bật như (Quận 8, Bình...
Từ cuối năm 2017 đến nay. BĐS tại Long An liên tục tăng giá. Tạo thành những cơn "sốt" đất...
CÓ NÊN ĐẦU TƯ LONG AN. Long An trong tương lai sẽ là điểm phát triển tiếp theo; sau khi khu...
THỊNH HƯNG Holdings công bố phân khu 2 – Aqua Varea - Tại Khu Dân Cư Việt Úc Varea. Aqua...
NHÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN BẮT ĐẦU QUAY TRỞ LẠI THỊ TRƯỜNG Theo các chuyên gia, nếu dịch bệnh...
Là cầu nối giữa TP. Hồ Chí Minh với các tỉnh miền Tây, có 3 mặt giáp TP. Hồ Chí...
KINH NGHIỆM ĐẦU TƯ: Theo ông Sử Ngọc Khương, chuyên gia từ Savills Việt Nam, hiện các nhà đầu tư...
Ai đứng sau cà phê Ông Bầu : Không chọn vị trí đất vàng. Không diện tích lớn. Không đầu...
Tuyến Metro số 1, tuyến đường sắt Bến Thành - Suối Tiên sẽ được kéo dài tới TP Biên Hoà...
Với sự xuất hiện của cặp sao đình đám HAGL là Tuấn Anh, Văn Toàn, Quán Cà phê Ông Bầu...

Dự án nổi bật

VINHOMES VIỆT NAM Vinhomes Grand Park Quận 9 với mong muốn kiến tạo 200.000 – 300.000 căn hộ chung cư trong vòng 5 năm tới, Vingroup phát...
CĂN HỘ SAFIRA KHANG ĐIỀN Q9 Căn hộ Safira Khang Điền Q9 - Góc chuyển nhượng chủ đầu tư Đăng ký mua sản phẩm tại đây Đăng...
CHARM CITY DĨ AN - KHU PHỨC HỢP CAO CẤP Charm City Dĩ An Bình Dương với mong muốn CĐT xây dựng những khu đô thị sinh...
GREEN SQUARE CITY DĨ AN Green Square City Dĩ An tên thương mại Green Tower là dự án tiếp theo của Chủ Đầu Tư Công ty CP...
PHÚ ĐÔNG SKY GARDEN THÔNG TIN CHỦ ĐẦU TƯ Phú Đông Sky Garden tự hào kiêu hãnh tại khu Đông Bắc Sài Gòn. Được xây dựng một...
D'LUSSO EMERALD – DIAMOND QUẬN 2  D'lusso Quận 2, là một dự án căn hộ ven sông. Nên khi an cư tại đây cư dân sẽ được...
CĂN HỘ TECCO HOME BÌNH DƯƠNG CĂN HỘ TECCO HOME BÌNH DƯƠNG: Sau thành công của các dự án đã triển khai. Tập đoàn Tecco – Tổng...
HIGH INTELA QUẬN 8 - THÔNG TIN DỰ ÁN High Intela Quận 8 là khu căn hộ cao cấp với tổ hợp tiện ích khép kín và được...
AKARI CITY BÌNH TÂN - THÀNH PHỐ ÁNH SÁNG [caption id="attachment_2071" align="aligncenter" width="640"] Tong quan can ho Akari City[/caption] Căn hộ Akari City “Thành Phố Ánh Sáng”...
METRO STAR QUẬN 9 Metro Star Quận 9 khu phức hợp gồm căn hộ cao cấp, nhà phố thương mại và biệt thự tọa lạc ở vị trí...

Đối tác

Hotline: 0931.34.32.31
Chat Zalo
Gọi điện ngay